เอกสารการประชุม

ภาพกิจกรรม

main_image
main_image
main_image
main_image
ภาพการประชุมร่วมกันของ 3 สมาคม โดยมีนายกสมาคมทั้งสามเข้าร่วม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ที่ รพ.นพรัตนราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน TCOH2019

เอกสารประชาสัมพันธ์

main_image
main_image
main_image
main_image
เอกสารประชาสัมพันธ์ของ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย และ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับการสมัครเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ สมัครเข้าร่วมการประชุม